• Steel Tooth Tricone Bit

    इस्पात दाँत Tricone बिट

    TCI Tricone बिट कम compressive शक्ति र उच्च drillability, जस्तै मडस्टोन, जिप्सम र नरम चूना पत्थर, आदि को साथ नरम गठन को लागी उपयुक्त छ। कार्बाइड दाँत को उच्च शक्ति क्रूरता संग Tricone बिट गियर भाँचिएको दर घटाउँछ र उच्च प्रदर्शन लगाउने प्रतिरोधी सामाग्री सुधार संग पहनने प्रतिरोध र बिट को सेवा जीवन।

  • TCI Tricone Bit

    TCI Tricone बिट

    TCI Tricone बिट कम compressive शक्ति र उच्च drillability, जस्तै मडस्टोन, जिप्सम र नरम चूना पत्थर, आदि को साथ नरम गठन को लागी उपयुक्त छ। कार्बाइड दाँत को उच्च शक्ति क्रूरता संग Tricone बिट गियर भाँचिएको दर घटाउँछ र उच्च प्रदर्शन लगाउने प्रतिरोधी सामाग्री सुधार संग पहनने प्रतिरोध र बिट को सेवा जीवन।